/header.jpg

Včelári, prebuďme sa!

Med ako mystický včelí produkt požíval od samého počiatku úcty, lebo bol obostretý radom tajomstvo. Včela sama je bezpochyby symbolom pracovitosti, ale tiež čistoty a panenstva. Vek archeologického nálezu včely z mesta Elios vo Švédsku sa odhaduje na približne 9 000 rokov. Oveľa starší je jaskynný obraz zo španielskej obce Arana, znázorňujúci ženu pri vyberaní včelieho plástu. nálezy z Afriky, Indie a v neposlednom rade aj z amerického kontinentu posúvajú starobe včiel za šesťmiestnu číselnú hranicu. Gréci boli presvedčení, že včela je staršia než planéta Zem.
& Nbsp;

Človek, ktorého čas existencie na Zemi je oveľa kratšia, si od nepamäti včiel nesmierne vážil. V Egypte sa včela stala už v prvej historickej dynastii (3200 pr. nl. 1.) symbolom pre "kráľovstvo & quot ;. Podľa egyptských legiend boli včely živými slzami boha slnka Re. Pápež Urban VIII. (1568-1644) pochádzajúci z rodu Barberini mal vo svojom erbe dokonca tri včely. Včela, a celé včelí spoločenstvo je dokonalosť sama. Rozpisovať sa tu o tejto dokonalosti je pre včelársku verejnosť úplne zbytočné, aj keď módne včelárenie priviedlo ku včelám mnoho začínajúcich, neskúsených včelárov, ktorí o jej dokonalosti vedia ešte veľmi málo.

O pravom včelím vosku

Postupom rokov človek, ktorému už bolo zaťažko liezť pre med v prírode mnohokrát do značných výšok, včelu preniesol k svojmu obydlia. Celé stáročia vymýšľal rôzne zlepšenie, aby dosiahol vyššej výnosnosti. Skutoční pozorovatelia prišli s mnohými prevratnými nápady, ktorými bezpochyby sú aj medzisteny zo včelieho vosku. tým síce čiastočne šetrili voskotvorné žľazy včelích robotníc aby docielili úsporu prevažne jarného času к výrazne rýchlejšiemu rozvoju včelstva. V dnešnej dobe, kedy chováme včely vo "všelijakých bedýnkách11, majú medzisteny bezpochyby svoj obrovský význam, pretože pôvodný (panenskej) voskové dielo, ktoré má bielu, ľahko žltkastú farbu sa mení v dôsledku opakujúceho sa životného cyklu včelieho spoločenstvo na farbu žemľovej, hnedú, až tmavo hnedú, v niektorých prípadoch včelařova hospodárenia až na farbu čiernu, Takéto vosť nemá v úli čo robiť a musí sa odstrániť. O dôležitosti voskových plástov nie je pochýb. Včelí plást má úplne unikátne zloženie a nemožno ju ničím nahradiť, z môjho pohľadu ani novinkou poslednej doby - z umelej hmoty. Najmä pri komunikácii včiel hrajú voskové plásty významnú úlohu. Či už z hľadiska vibrácií, vôňa, izoláciou tepla a tepelnej rozťažnosti. Včelí vosk je zmesou viac ako 300 rôznych látok živočíšneho i rastlinného pôvodu. Už dávno sme zmenili život včelám, kedy opúšťali staré dielo, aby zavíjač voskový mal tiež svoje uplatnenie. Namiesto vijačky vyrezávame vosti z rámčekov, aby sme následne vosk vytavili a správnou cestou upravili na konečné spracovanie na deliacej plochy liatím, alebo valcovaním. chemické zloženie vosku sa môže výrazne meniť pri spracovaní. Zahrievaním po dobu dvadsaťštyri hodín na 100 ° С sa mení pomer medzi estery a kyselín a znižuje obsah uhľovodíkov. Tiež klesá obsah prchavých zložiek. Bielením vosku je odstránená väčšina aromatických látok.

Falšovanie vosku

S nárastom spotreby vosku v závislosti na zvyšujúcom sa počte včelárov v súčasnej dobe rastie riziko falšovania včelieho vosku Smutné je, že vzhľadom к vysokej dopyte po včelím vosku, a to najmä na výrobu medzistien, dochádza к nárastu importu vosku nielen z Číny, ale v poslednej dobe aj z Ukrajiny, Poľska, Slovenska a Ruska.

Nie je nutné pripomínať trochu odlišný prístup к tejto komodite v týchto oblastiach, u ktorých existuje enormné riziko najmä v oblasti rezíduí liečiv a prípadných pato-génov vo včeľom vosku. Nedostatok pravého včelieho vosku nie je spôsobený nárastom nových včelárov, ale špekulatívnym vývozom nášho kvalitného vosku prevažne do Nemecka. Včelí vosk, ktorého je nedostatok, sa falšuje parafínom. Toto falšovanie sa stalo, v dôsledku túžby po väčšom zisku, poslední dobou bežným javom aj u niektorých našich včelárov alebo Výplatca. U dovozu z Čínyjsou zaznamenané prípady farbenie parafínu na žlto s pridávaním medové vône. Včely nemajú takéto náhrady vôbec "v láske & quot ;. Nechcú medzisteny s prímesou takýchto látok obsedá. Keď už tak robia "z číreho včelieho zoufalství'1 a dielo vystaví a zanesú, potom к nemilému včelařovu prekvapenie sa celé v letnom období celkom určite zrúti.

Overenie pravosti

Bod topenia prírodného včelieho vosku sa pohybuje medzi 62-65 ° С, zatiaľ čo u parafínu , Získanom pri destilácii ropy alebo kryštál-začním odparafínovaním hnedouhoľného dechtuje teplota topenia už v 42 ° С. Možnosti rozpoznanie nekvalitného alebo šizeného vosku sú mimo laboratórne rozbory minimálne, ale existujú. pri odlomenie kúsku vosku musí byť miesto zlomu jemnozrnné, matné a bez kryštálov, pri rezu ostrým nožom nesmie byť povrch rezného nástroja ulepenej. Ak špičkou noža alebo špachtle škrabne po povrchu vosku, tak by sa mali vytvoriť hobliny špirálovitého vzhľadu, čiara prevedená napr. školské kriedou, musí priľnúť na povrchu vosku.

Keď nepatrný kúsok vosku hnetieme medzi prstami asi 10 minút, musí byť tento vosk tvárny, plastický a nesmie znečisťovať prsty. Pri roztiahnutia sa nesmie lesknúť a musí ísť ľahko odtrhnúť. Skúšku pravosti vosku možno vykonať aj vo vodnom kúpeli riedené liehom. Parafín má totiž nižšiu váhu ako včelí vosk. Veľmi sa nám v posledných mesiacoch osvedčili klinické skúšky pravosti včelieho vosku, kedy malé množstvo vosku je roztavené, a na starom ručnom lise po našich otcoch sú vytvorené medzisteny. Tie sú potom vkladané do úľov. Včely budna nich vystaví dielo, aleboje úplne odmietnu. Takáto skúška je najdokonalejší.
Uzavretý kolobeh
Riešením tejto celej situácie môže byť uzavretý kolobeh spracovania vosku. nesmel by byť ale vosk od včelárov vykupovaný anonymne. Vo včelárske predajni v Křemencovej 8, aj v predajni v samotnom Včelpu je u výkupe vždy zaznamenávané meno včelára a jeho registračné číslo chovateľa. Horšie je to od iných predajcov včelárskych potrieb, ktorí do Včelpa posielajú vosk na výmenu bez akejkoľvek identifikácie, veľakrát ani svojou váhou nezodpovedajúce dodaciemu listu.

Včelpo vynaložilo v poslednej dobe cez 80 tisíc korún za vykonané analýzy dodaných voskov. Nálezy prítomnosti parafínu vo včeľom vosku sa pohybovali v rozmedzí od 11 do 18%. Ani jeden takýto nález sa netýkal výkupu v Křemencovej 8 a predajne vo Včelpu, ale tých odberateľov, ktorí dodávajú prostredníctvom obchodníkov sa včelárskymi potrebami vykupovania vosk Včelpu výmenou za vyrobené medzisteny. Začiatkom júna tohto roku bola dokonca českému dovozcovi včelieho vosku zo bez akéhokoľvek použitia. Prímes parafínu aj vo vosku používanom na spracovanie pre priemyselné využitie nedovoľuje tento technický vosk zafarbiť rovnomerne. Sfarbenie sa vykonáva pre znemožnenie akvizícií tohto vosku, určeného pre iné ako včelárskej použitie, za účelom jeho možného špekulatívneho vrátenie do obehu.

V poslednej dobe boli zaznamenané prípady, keď sú deliace plochy vyrobené mimo výrobnú linku vo Včelpu deklarované ako výrobok Včelpa. Už existujú poznatky, ktoré sú riešené aj právnou cestou, že práve tieto mezistěnyjsou väčšinou príčinou skrútenie diela v letnom období.

S novým konateľom vo Včelpu sa robia mnohé opatrenia, ktoré by do budúcna mala zamedziť zámene týchto medzistien. Je pripravené opatrenia na identifikáciu dodávaných včelích voskov na spracovanie na deliacej plochy. V najbližšej dobe bude na doterajšie stroj na výrobu medzistien inštalovaná raznice pre automatické značenie logá, zamedzujúce zámenu, u ktorej sa nemusíme iba domnievať, že ide o cielený zámer definitívne diskreditácie výroby medzistien vo Včelpu. A nielen medzistien. Novo vypracovaný Systém analýzy rizík a stanovenie kritických kontrolných bodov (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) nás stavia pred úlohu zabezpečenie zodpovedajúcich prevádzkových podmienok. Pri ich realizácii bude súčasný prevádzka rozšírený o ďalší článok čistení včelieho vosku a stavbu mechanizmu pre valcované medzisteny.

Aby sa zamedzilo akejkoľvek falzifikácia vosku a včelári dostávali medzisteny z pravého včelieho vosku, ponúkneme základným organizáciám úzku spoluprácu v oblasti výkupu včelieho vosku a vosti, aby nedochádzalo к ďalšie kontaminácii.

Kritizovať Včelpo alebo len načúvať nepodloženým obvineniam bez pátrania po pravých príčinách rozširujúceho sa falšovanie vosku, mnohokrát cieleného pravdepodobne za účelom vlastného obohatenia, včelám nepomôže a vo svojom dôsledku možno ani nezachráni. Je nutná spolupráca všetkých, ktorí včelár s láskou a vedomím ich dokonalosti a nepostrádateľnosti pre prírodu samotnú. Len na nás záleží, či odovzdáme našim potomkom včely zdravé. Včelí vosk je toho tiež súčasťou.
& Nbsp;

Z časopisu včealřství
Jan Šmíd clen RVVčelárské potreby JaHan s.r.o. Kopírování obsahu je bez našeho souhlasu zakázáno.