November

November už patrí k zimnému obdobiu včelárenia, hoci najmä na začiatku mesiaca sú ešte dni priaznivé pre let včiel. Niekedy včely dokonca ešte prinášajú peľové obláčiky, najmä keď prírodu ešte nespálili prvé silné mrazy. Prinášaný peľ však už nemá zásadný vplyv na život a zimovanie včelstiev. Včely ho ukladajú do voľných buniek v blízkosti roja, ak tam nejaké sú.

Pri poklese teplôt na 10 °C a menej sa včely postupne stiahnu do plástov na miesto posledného rojenia a prestanú kontrolovať vetranie v úli, a tým aj vetranie v plástoch. Plást je v kontakte s glycidovými zásobami (med, spracovaná zimná potrava) a využíva ich na vytváranie tepla v pláste. V tomto čase už včelstvo nevyhrieva komôrku s výterom. Produkt tohto procesu, vlhký a teplý vzduch, stúpa k stropu, pretože je ľahší ako ostatný vzduch v úľovom priestore. Ak sa zhromažďuje pod stropom a izolácia stropu je nepriepustná (fólia, penový polystyrén, plechové veko) a vzduch nemá možnosť uniknúť (napr. cez otvorené očko v hornom nadstavku alebo cez priepustnú časť stropu), potom sa na strope vytvorí kondenzačná vrstva a vlhkosť so svojimi dôsledkami (plesňou) zostáva v záchytnom priestore. To je pre zimujúce včelstvo veľmi zaťažujúce. Cez zimu by mal byť záchytný priestor suchý a vlhkosť sa môže objaviť na substráte v najchladnejšom mieste cesnaku.
Prípravu odchytového priestoru na zimu ešte raz zopakujeme. Ponechajte cesnaku 2/3 šírky dna, 10 až 15 mm na výšku. Chráňte ho pred vniknutím hlodavcov pletivom alebo perforovaným kovom s otvormi 6 x 6 až 7 x 7 mm. Podobne chráňte aj očká, uzáver červotoča pre umiestnenie proti výstupu matky je príliš malý otvor. Na niektorých miestach je potrebné úle chrániť pred poškodením vtákmi. Tu pomáha obaliť úle alebo skupiny úľov sieťovinou alebo fóliou, na ktorú sa vták nemôže zachytiť. Na strop úľového priestoru umiestnite paropriepustnú fóliu priamo na horné lúky, alebo lepšie, fóliou zakryte takmer celý strop, pričom ponechajte voľné časti všetkých uličiek (2 - 3 cm) a voľnú časť uličiek zakryte papierom, napríklad novinami. Na celý strop položte paropriepustnú izoláciu (plsť, firon, rohože atď.) a priestor pod plechovým krytom vetrajte. Pri tomto usporiadaní vlhký vzduch z každej uličky preniká cez papier, paropriepustné tesnenie a spod plechovej strechy alebo veka sa vlhkosť odvádza do okolitého vzduchu.

Väčšina včelstiev v biotope je bez výteru, ale nie je to 100 % pravda. Ako ošetrenie proti parazitácii volíme fumigáciu na začiatku mesiaca pri vonkajších teplotách nad 10°G. Na konci mesiaca už s fumigáciou nepočítame, musíme použiť aerosól. Jediným schváleným prístrojom je aerosólový tyčový vyvíjač VAT la. Aby bol čo najefektívnejší, nesmie byť vo včelstve žiadna zaviečkovaná múčka za zaviečkovaným vývržkom. Dym z fumigácie účinnou látkou ani aerosól nepreniknú do uzáveru výteru, takže roztoče pod uzáverom sú chránené.

Aký je správny postup pri ošetrení aerosólom? Ako nosné médium by sa mala použiť voda alebo čistý acetón (podľa Českého liekopisu čistý) alebo acetón p.a. .

Pri liečbe včelstiev a dávkovaní je nevyhnutné dodržiavať správny pracovný postup. Úplný návod nájdete na webovej stránke Výskumného ústavu včelárskeho, tu uvádzam len najdôležitejšie body, v ktorých včelári často robia chyby.

Na samom začiatku je samozrejme potrebné pripojiť aerosólový generátor k zdroju tlakového vzduchu zasunutím koncovky do rýchlospojky. Pomocou regulačného ventilu sa potom nastaví tlak na 500-600 kPa (5-6 atm) podľa manometra a skontroluje sa, či sa v prísavke netvoria bubliny. Potom znížte pracovný tlak na približne 50 kPa (0,5 atm) a skontrolujte činnosť zmäkčovačov. V tomto okamihu musí zo všetkých šiestich guličiek zmäkčovačov kvapkať kvapalina. Až potom upravte pracovný tlak na 300 - 400 kPa (3 - 4 atm).

Pri použití roztoku acetónu spolu s M-l AER je dôležité nechať dúchadlo bežať dve až tri minúty, aby aerosól takpovediac opustil voľnú atmosféru. Tým sa vývojka ochladí a potom funguje normálne. Nepodceňujte tento krok, pretože bez voľnobehu, t. j. bez tohto ochladenia, hrozí pri použití M-l AER v acetóne riziko predávkovania prvých dvoch až štyroch kolónií, čo samozrejme môže viesť aj k poškodeniu.

Vo výnimočných prípadoch môžeme aerosól aplikovať cez minimálne 25 mm očko, ale toto očko musí zasahovať do uličky. Zároveň však musíme počítať s dlhšou expozíciou, pretože pri zúžení otvoru dochádza k väčším stratám. Pri takejto aplikácii je preto potrebné otestovať výkon prístroja pre túto aplikáciu. Najlepšie je samozrejme aplikovať aerosól na predmet.

Pozornosť venujte aj výkonnostnému štítku, ktorým je vybavený každý vývojár. Udáva totiž výkon vývojky pri prevádzkovom tlaku 300 a 400 kPa pre vodnú emulziu pri teplote aerosólu 10 °C na výstupe z trysky. A podľa tohto výkonu potom delíme vývojky na tie s výkonom pod 1,5 ml/min a nad 1,5 ml/min bez ohľadu na tlak, pri ktorom vývojka pri tomto výkone pracuje.
Typ aerosólu Vonkajšia teplota,. dĺžka pôsobenia na úľ
Vodný emulzný aerosól - nad 10 °C 120 sekúnd
Aerosól z roztoku acetónu -5°C až +10°C 30 sekúnd
Uvedené hodnoty platia pre stredné včelstvá, ktoré zaberajú 6 až 10 plástov 39 x 24 v jednom nástavku, a pre vyvíjače s výkonom nad 1,5 ml/min.

Pri ošetrovaní včelstiev s dvoma úľmi v nadstavkoch by sa mal čas predĺžiť o 45 sekúnd pri použití vodnej emulzie pri teplote okolia 10 až 15 °C, o 30 sekúnd pri teplotách nad 15 °C a o 10 sekúnd v prípade roztoku acetónu. Je však nevyhnutné pamätať na to, že sa počítajú len nástavky obsadené včelami.

V prípade slabších vývojok, t. j. vývojok s aktuálnym výkonom menším ako 1,5 ml/min, predĺžime expozičný čas rovnako ako v prípade včelstiev v dvoch nástavkoch. Pri použití týchto vyvíjačov v úľoch s dvoma obsadenými včelstvami teda predlžujeme čas dvakrát. Majte tiež na pamäti, že zapečatený plást by sa mal uvoľniť 30 minút po ošetrení.

Po skončení ošetrovania včelstiev na deň vylejte zvyšok zásobného roztoku z fľaše do pôdy (nie do vody alebo do jej blízkosti) a potom do fľaše nalejte čistú vodu (aj po acetóne). Nechajte úľ chvíľu bežať, vodu vylejte, nalejte novú vodu a tento postup opakujte, kým sa voda nezakalí. Nakoniec nechajte vyvíjač bežať bez fľaše, kým v sacích trubiciach nebude žiadna voda.

Pred uskladnením vývojky po práci odskrutkujte regulačný ventil z rukoväte, vyberte filtračnú hmotu FIRON a nechajte ju a rukoväť vývojky vyschnúť. Pred ďalším použitím ihneď všetko opäť zložte dohromady.

V novembri už nie je toľko práce okolo včelstiev na stanovišti, takže sa už môžeme pripravovať na ďalšiu sezónu. Existuje niekoľko možností. Napríklad príprava rámikov vrátane zapojenia je časovo náročná práca, preto je na ňu ideálny čas. A pripravené rámiky sa vždy hodia, takže čím viac ich pripravíte, tým lepšie. Na drôtovanie použijeme drôt z nehrdzavejúcej ocele. Ak však máte vosk bez prerušenia drôtovania, stačí dokončiť uvarené rámčeky a natiahnuť drôty. Takto sa dá ušetriť veľa pracovného času.

Zo včelárskeho časopisu Dr. Ing. František Kamler