Decembrový slnovrat

December je zimný mesiac spojený s najkratším dňom a najdlhšou nocou. To samozrejme platí nielen pre ľudí, ale aj pre včely. Magickým dňom je slnovrat 22. decembra.
Pre väčšinu matiek je to signál na začatie znášky po jesennej prestávke. Ak sú teploty pod bodom mrazu, znáška sa zastaví. Ak príde vianočné a novoročné oteplenie, včelstvá zakladajú plodiská, aj keď len malé, kde musia udržiavať teplotu okolo 34 °C, čo je pre včelstvo náročné a vzhľadom na počet vychovaných mladých včiel značne neefektívne. Dá sa to vyčítať z podložky, na ktorej nájdeme larvy alebo kukly vyhnané v dôsledku snahy včelstva zredukovať plodisko. Pripomínam, že v niektorých posledných teplých zimách včelstvá vyviedli v januári značné množstvo zásob.

Čo sa proti tomu dá robiť? Určitú nádej, že k tomu nedôjde, poskytuje zimovanie na vzduchu s veľkým hrebeňom chráneným proti vniknutiu hlodavcov.

V posledných rokoch drvivá väčšina včelárov používa plastové fólie. Skúsme teda zhodnotiť ich používanie počas zimných mesiacov, najmä pri zbere zimných rojov. Pri zbere koncom januára sa na podložke spolu s malom nachádzajú aj kvapky vody alebo skôr kúsky ľadu. To komplikuje odber a plecia môžu byť často vlhké alebo dokonca mokré. (Dlhodobo používam kartónové podložky s hmotnosťou 200 až 250 gramov na meter štvorcový. Papierové podložky nasiaknu vlhkosť a mali by byť potom relatívne suché. Viacvrstvová lepenka sa vplyvom vlhkosti delaminuje. Naopak
Kartónové podložky vydržia niekoľko rokov a sú výrazne lacnejšie z hľadiska nákladov.

V decembri robíme tretiu jesennú kúru Varidolom 125 mg alebo M-l AER, zvyčajne acetónovým aerosólovým roztokom s aerosólovým vyvíjačom VAT la alebo starším VAT OC. S fumigáciou prakticky nemožno počítať, pretože teplota vzduchu málokedy stúpne nad 10 °C. VAT la je jediný schválený veterinárny technický prostriedok registrovaný na ÚSKVBL v Brne na aerosólové ošetrenie včelstiev. Používanie aerosólových generátorov založených na princípe suchej pyrolýzy sa pomerne rozšírilo. Parafínový alebo ropný olej s účinnou látkou sa vstrekne do trubice zahriatej na teplotu 700 - 800 °C a zmes sa rozkladá bez prístupu vzduchu - pyrolýza. Vzniká plynná látka veľkého objemu obsahujúca aerosólové častice, ktorá opúšťa prístroj vo forme oblaku hmly.

Najprv spomeniem Furet vyrábaný v Taliansku. Začal sa vyrábať na liečbu
uzavretých priestorov, ako sú skleníky, sklady atď. Minimálna teplota na ošetrenie včelích úľov podľa návodu je 8 °C, Počas prvých aerosólových pokusov sme pracovali s týmto zariadením a pri počítaní roztočov na podložkách sme kli II j zápach nafty, zvyšky po nedokonalej pyrolýze. V roku 2011 porovnával Zdravotný ústav v Ústí nad Labem obsah škodlivín nameraných v ovzduší s dymom z fumigačných pásov. Obsah aromatických škodlivín vo výfukových plynoch z Fureta bol stonásobne vyšší ako v dyme a fumigačných pásoch, Asi pred piatimi rokmi som vyskúšal prístroj pracujúci na podobnom princípe ako Fureto a aplikáciu roztoku účinnej látky vo vode, pričom výsledkom bolo, že nevznikali žiadne škodlivé výpary. Experimentálne som porovnal účinnosť tohto prístroja s fumigáciou pri 11 °C a jeho účinnosť bola 45 % účinnosti fumigácie.

Súčasťou jesenných opatrení proti varroáze je ometanie vankúšikov približne týždeň po poslednom ošetrení a štyri týždne pred zimným zberom. Táto ometená mala sa môže použiť ako vzorka na testovanie na prítomnosť pôvodcu moru včelieho plodu. Vyšetrenie je platné 12 kalendárnych mesiacov, prakticky celý nasledujúci rok. Laboratóriá sú v tomto období menej vyťažené, a preto je lehota na dodanie výsledku krátka. Správu o negatívnom výsledku vyšetrenia na prítomnosť moru včelieho plodu potrebujú všetci, ktorí chcú premiestňovať včelstvá, predávať oddelené včelstvá atď. mimo obce trvalého pobytu včelstiev.

December je tiež vhodným obdobím na zhodnotenie našej včelárskej činnosti v pomaly sa končiacom roku. Asi každý bude hodnotiť trochu inak, ale prestížnym hodnotením každého včelára bude zrejme priemerný výnos medu na včelstvo, veď to je jeden z hlavných dôvodov, prečo včely chováme. Na svojich prednáškach uvádzam tri výnosy: 15-18 kg, 35-50 kg a napokon 70-100 kg. Prvý výnos je výsledkom štatistického prieskumu a je škoda, že ho v mnohých prípadoch včelári umelo znižujú. Ak došlo k poškodeniu včelstiev a prípadné straty by sa mali vyčísliť, potom neexistuje žiadny základ pre objektívne hodnotenie. To platí aj pre prípadné súdne konanie. Dnes máme v SNS štatistické údaje na jednotlivca, zverejňovanie výnosov nie je povinné. Je na uvážení každého, čo tam uvedie. Výnos 35 - 50 kg na včelstvo je tzv. ekonomický výnos, ktorý v podstate pokrýva náklady včelára, pričom sa zohľadňuje nielen materiál, ale aj pracovný čas, ktorý je ohodnotený priemernou mzdou s povinnými odvodmi. Ekonomický výnos sa používa na určenie bodu rentability včelárskej prevádzky.

A výnos 70-100 kg je potom top a poznám veľa včelárov, ktorí ho dosiahnu, Aj keď nie každý rok, Chovajú Krahn včely a tieto výnosy sú dôkazom toho, že ak sú včelstvá zdravé a dostatok zdrojov struny, Sú schopní dať top výnosy. Nie je potrebné hľadať nové plemená a zamorovať krajinu hybridmi, ktoré majú nohy na to, aby boli agresívne.

Dnes alebo najneskôr začiatkom roka by sme mali mať jasno v úlohách, ktoré musíme splniť, aby bol budúci rok úspešný. Premýšľajme o tom, čo musíme riešiť postupne v priebehu roka, s dostatočnou časovou rezervou, aby sme nič nemuseli riešiť v časovej tiesni alebo dokonca niečo nestihli pripraviť včas.

V takýchto prípadoch je to často na úkor výnosu medu alebo zdravia včiel. Spomeňme len tiché nákladné úkony:

Aj preventívna dezinfekcia nástavkov a najmä odchytový deň

- dostatočné množstvo opravených a natretých plástov

- príprava dostatočného množstva rámikov s nadpočetným drôtom

- dostatočné množstvo medzistienok, najlepšie z vlastného vosku

- vhodné uskladnenie náhradných pozemkov

- pri chove matiek identifikácia včelstiev na zber odrôd

- zariadenie na vyberanie a skladovanie medu

- nástroje na letné a podletové monitorovanie varroózy

- systém boja proti varroáze v spolupráci so susednými včelármi

- cukor na doplnenie zimných zásob

Už teraz je potrebné počítať s tým, že v januári až marci sa budú konať volebné členské schôdze a následne okresné konferencie. Je výhodné zistiť kandidátov na príslušné funkcie a diskutovať s nimi o problémoch. Kandidát musí byť schopný vykonávať povinnosti vyplývajúce z funkcie a musí byť ochotný venovať sa práci. Do volebnej schôdze je neskoro riešiť túto otázku, nenechávajte to na poslednú chvíľu. Najhorším riešením je uložiť funkciu nováčikovi, pretože ten, samozrejme, nemôže vedieť, čo s ňou má takpovediac robiť. Najdôležitejšie funkcie sú funkcie konateľa, pokladníka, predsedu a infekčného referenta. Je výhodou, ak konateľ pracuje v SNS.

Niekedy sme svedkami situácií, v ktorých zlyhávame! obsadiť nejaké miesto v ZO, následne sa zruší a prítomní poslanci na zasadnutí ho schvália. Ale potom, keď sa schôdza koná rok čo rok, počúvame od bývalých členov, že nedostávajú časopis, že nemajú žiadne informácie a že majú problémy so získavaním grantov, zabezpečovaním liekov a podobne. A že im nikto nevysvetlil, čo sa stane, keď sa organizácia zruší. Preto želám všetkým funkcionárom, aby sa im podarilo vytvoriť kandidátsky výbor, ktorý by pokračoval v činnosti organizácie.

Vážení včelári, v júni tohto roku som bol požiadaný o doplnenie kalendára na tento rok. Snažil som sa písať o praktických otázkach, ktoré sú pre nás aktuálne, a dúfam, že vám čítanie šiestich článkov v tohtoročnom Kalendári aspoň niečo dalo.

Z časopisu Včelárstvo Dr. Ing. František Kamler