/header.jpg

Eshop a expedície funguje bez obmedzenia, dobierku možno uhranit iba kartou.

Reklamácia

výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnení reklamácie musí byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté as náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať:

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie : Zašlite výrobok na adresu - Včelařské potřeby, Radvánovice 106, Karlovice - Radvánovice, 511 01, Česká republika. Preprava je hradená stranou predávajúceho - v prípade uznania reklamácie Vám náklady na prepravu budú preplatené späť.. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletný (vrátane príslušenstvo a všetkej dokumentácie) av stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papiera alebo kartónu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.

 

  • ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol od kuriera PPL
  • tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu
  • chybné alebo poškodený tovar bude vymenený, alebo bude vrátená kúpna cena
  • ku tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom dostal, teda napríklad paragón, záručný list a iné
  • predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka
  • tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijaté len riadne vyčistené
  • ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu
  • u zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky
  • o vybavenie reklamácie budete informovaný e - mailom, prípadne SMS. rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedíciu balíku a termínu doručenia

Adresa pre doručenie reklamácií a výmenu tovaru

Včelařské potřeby, Radvánovice 106, Karlovice - Radvánovice, 511 01, Česká republika

Výrobky prosím v žiadnom prípade neposielajte na naše fakturačné údaje, tu sa nachádza iba kancelárie, ktorých pracovníci reklamovaný výrobky nepreberajú!

Včelárské potreby JaHan s.r.o. Kopírování obsahu je bez našeho souhlasu zakázáno.