Späť na: Stáčacie nádoby

Čistič nerezovej ocele ApiDana® - 250 ml

6,81 €
bez DPH: 5,68 €

Dostupnost: skladem
Kód tovaru: 5539
Nerezové povrchy môžu byť znečistené napríklad kontaktom s neupravenými kovmi, hrdzou alebo ďalšími nepriaznivými vplyvmi.
Prípravok ApiDana® prináša účinné čistenie a starostlivosť o vaše nerezové včelárske potreby. Odporúča sa spolu s handričkou z mikrovlákna.

Čistič nerezovej ocele ApiDana® - 250 ml

Nerezové povrchy môžu byť znečistené napríklad kontaktom s neupravenými kovmi, hrdzou alebo ďalšími nepriaznivými vplyvmi.
Prípravok ApiDana® prináša účinné čistenie a starostlivosť o vaše nerezové včelárske potreby. Odporúča sa spolu s handričkou z mikrovlákna.

250ml fľaštička s rozprašovačom

Bezpečnostné upozornenie:
Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. Je možný vznik statického náboja s následným elektrickým iskrením. Počas práce zaistite dobré vetranie, aby sa zabránilo vznieteniu horľavých pár. Nebezpečenstvo pošmyknutia v prípade rozliatia.


Bezpečnostné inštrukcie:
Pri požití: Ihneď volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Ak zaznamenáte podráždenie dýchacích ciest, závraty, nevoľnosť alebo stratu vedomia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa dýchanie zastaví, podporte dýchanie ventilátorom. V prípade kontaktu s pokožkou umyte mydlom a vodou. V prípade kontaktu s očami dôkladne vypláchnite vodou. Pokiaľ dôjde k podráždeniu, kontaktujte lekára. Pri požití môže byť produkt vdýchnutý do pľúc a spôsobiť chemický zápal pľúc. Skladujte pod zámkom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli napísať recenziu. Prihlásiť