Späť na: Včelárske potreby

Nelkenöl - Klinčekový olej 20 ml

3,54 €
bez DPH: 2,95 €

Dostupnost: skladem
Kód tovaru: 7355
Klinčekový olej na odpudenie včiel. Fľaštička s kvapkadlom 20ml
Klinčekový olej na odpudenie včiel. Fľaštička s kvapkadlom 20ml

ES č.: 284-638-7 eugenol, beta karyofylén

Upozornenie na nebezpečenstvo:
Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné inštrukcie:
Držte mimo dosahu detí!
Vyvarujte sa vdychovaniu plynu/hmly/pár/aerosólov.
PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.
Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc. Odstráňte a vyperte kontaminovaný odev. nosiť ochranný odev.
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Pokiaľ je to možné, vyberte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.
PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Nevyvolávajte zvracanie.

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli napísať recenziu. Prihlásiť

Naposledy navštívené

Nelkenöl - Klinčekový olej 20 mlNelkenöl - Klinčekový olej 20 ml
3,54 €

Dostupnost: skladem