Opýtať sa otázku

Refraktometer

K stanovenie kvality medu je možné použiť refraktometer, optické zariadení, ktoré na základe lomu svetla zisťuje akú koncentráciu vody má Váš med.
Refraktometr Catania