Ako pracovať s roji

Včelstvá vytvára roja - je to prirodzené . Žiadnemu včelári sa však táto skutočnosť príliš nepozdáva. Ak sa totiž včely vyrojí v období znášky, úžitok sa povážlivo stenčí. Včelárstvo je rojením včiel veľmi ovplyvnené, a tak je dobré tomuto fenoménu venovať niekoľko riadkov.

Čo vedie včely k ​​rojenia ?

Jedným z možných dôvodov môže byť nedostatočne priestranný úľ. K ďalším pôvodcom rojenia patrí tiež prehriatiu úľa . Včely potrebujú pre svoje pohodlie dostatočné odvetrávanie. Ak vaše včelstvo pochádza tiež z roja, riziko je tým väčšie. Tu odporúčame zaobstarať si novú matku z dobrého chovu, ktorá môže rojenia zabrániť.

Medzi ďalšie spôsoby zamedzenie rojenia môže byť odobratie matečníky - včelár tak činí v prípade, že sa mu zdá, že sa včely chystajú rojiť. Rieši to situáciu iba na nejakú dobu. Lepších výsledkov zle docieliť ak vezmeme z úľa matku a tiež všetky matečníky okrem toho najzrelšieho. Túto matku môžeme nainštalovať s niekoľkými zavíčkovanými plásty do iného úľa. V priebehu roka je dobré ju vymeniť za novú.

Roj je asi polovica osadenstva úľa vrátane matky ( ostatné bývajú lietavky, mladušky a trúdy ). V prvom roji z úľa lieta vždy stará matka, v ostatných rojoch ( tzv. Poroj ) sa vždy vyskytujú mladé neoplodnené matky. Aj tu je matka centrom riadenia, skrátka a dobre, je to vždy matka, kto rozhodne, kde sa roj usadí, aby založil nové včelstvo. práve Poro často lietajú aj niekoľko kilometrov od svojho materského úľa - také roje sa odporúča minúť.

Včelárske potreby pre odchyt rojov

roje sa môžeme pokúsiť tiež zachytiť tzv rojochyty. Je to pomerne jednoduché. Stačí pred vlastnou nástavkový úľ postaviť úľ iný, prázdny a starostlivo pripravený. Tento úľ je dobré najskôr vydezinfikovať ( plameň by mohol stačiť ). Vnútri bude len niekoľko plodových súšou, do ktorých bude môcť matka ihneď klásť vajíčka. Pozor len na to, aby sa do prázdneho úľa neusadil nejaký cudzí roj. K ďalšiemu úžitku nám sú totiž len a len roje vlastné.

Ak však máme istotu, že roj, ktorý sme zachytili, je skutočne roj z nášho úľa, je dobré ich nechať pár hodín osamote, najvhodnejšie na chladnom mieste.

Do nového úľa môžeme usadiť náš roj takzvaným nábehom, kedy pred letáč položíme akúkoľvek dosku, na ktorú následne vysypeme roj z rojáku. Včely po nejakej chvíli začnú byť zvedavé a splhajú do úľa. A však túto metódu používajte, ak máte na usadzovanie veľa voľného času a veľa vecí, o ktorých chcete premýšľať, táto metóda býva totiž trochu zdĺhavá. Rýchlejší spôsob je vysypať roj z rojníku do voľného nástavkami nad vystrojeným úľom. Včelám stačí niekoľko hodín, aby úľ obsadili. ( Voľný nadstavok odstránime. )

Počas ďalších dní by sa malo včelstvo pokrmit. Ak sa jednalo o roj so starou či novou matkou zistíte tak, že po piatich dňoch od usadenia skontrolujete znášku. Ak matka už kladie vajíčka, koná sa o starú matku a tú je dobré vymeniť. Mladá matka začne klásť vajíčka približne za 10 dní.

Včelstvo, z ktorého sa roja vyrojili, by sme mali v najbližšej dobe skontrolovať. V ich úľa zrušíme všetko okrem jediného matečníky. Stavia ak včely nové matečníky naspodku, z týchto matečníky sa narodí nové matky, ktoré budú rojový.

Vo včelstve bez matky sa môžu vyskytovať tzv trubčice, čo sú včely, ktoré kladú vajíčka bez oplodnenia. Z týchto vajíčok sa rodia trúdy, čo je však pre chovateľské potreby bezvýznamné. týchto včelstiev sa včelári najčastejšie zbavujú, ich záchrana je totiž pomerne zložitá.

Včely kladú neoplodnené vajíčka preto, že nemajú klasický plod, o ktorý by sa inak starali. Ak teda chceme včelstvo s trubčicemi zachrániť, musíme z iného úľa zohnať otvorený plod, ktorý vložíme do úľa s trubčicemi. Pokiaľ sa o neho začnú starať, môžeme im zaobstarať novú matku - jej prijatie je však percentuálne malé.